pexels-taryn-elliott-3889947.jpg

VARFÖR MENTAL TRÄNING?

Idag vet vi ganska väl vad som ska till för att ta hand om vår fysiska hälsa. Att vi måste motionera, äta bra och vila...och att det i slutändan bara är vi själva som kan ta det ansvaret.


Men när det kommer till vår mentala hälsa är bilden inte alls lika tydlig. Hur ska man tänka, känna och agera i vardagen för att kunna prestera och må på topp utan att dräneras? Hur vilar man hjärnkontoret när så många tankar tävlar om uppmärksamheten? Och vad är det egentligen man kan göra åt sitt inre välbefinnande när världen runt om en är i kaos?


Detta och mycket mer vill vi ge dig svaren på här på ditt nya mentala gym. 

3 VIKTIGA ANLEDNINGAR TILL MENTAL TRÄNING

1. KOMMA ÅT DITT BÄSTA JAG

Det är lätt att tro att våra hjärnor har utvecklats i samma takt som världen runt omkring oss. Men så är tyvärr inte fallet. Våra hjärnor har aldrig varit så belastade, över så långa perioder åt gången, som de är just nu. Man beräknar dessutom att den mängden informationen vi tar in idag kommer att fördubblas vart tredje år. 


Konsekvenser: 

En överbelastad hjärna lämnar sitt bästa jag och agerar istället utifrån sitt primitiva jag. När vi utgår därifrån tappar vi vårt sunda förnuft, engagemanget, kreativiteten, produktiviteten, välbefinnandet..m.m. 


Mental träning: 

Genom mental träning och forskningsbaserade mentala verktyg lär vi dig att hitta tillbaka till ditt bästa potentiella jag igen. Att stå mentalt starkare i vardagen och omvandla upplevda hot till en känsla av medvetenhet och kontroll. 

Girl Jumping

2. HITTA RO I SINNE...OCH HJÄRNA

Det är inte stressen i sig som gör oss sjuka utan bristen på återhämtning. I den pressade vardagen har många prioriterat bort stillhet och tid för återhämtning. Förr fanns det naturliga pauser att luta sig mot (bussar som slutade att gå, affärer som stängde, tv-sändningar som avslutades för kvällen) idag är det istället vi själva som måste ta ett personligt ledarskap och få till dem.

Konsekvenser: 

Många far illa när vi inte tar oss tid till återhämtning och kraven i vardagen bara ökar. 1 million svenskar beräknas lida av någon form av psykisk ohälsa idag. Detta tär på individer, familjer, arbetsplatser och samhället i stort (psykisk ohälsa kostar idag mer än all cancer, all diabetes och alla lungsjukdomar – tillsammans). 

Mental träning

Genom mental träning lär vi dig ta kontroll över tempot i vardagen, få till pauserna och hitta ro i sinnet. Du lär dig vikten av återhämtning för att förnyas, utvecklas och leva hållbart. Du får verktyg som hjälper dig att optimera och boosta din hjärna men även att hitta mental närvaro och hjärnfrid.

pexels-анастасия-беккер-5738114.jpg

3. UPPGRADERA DITT MENTALA OPERATIVSYSTEM

Idag vet vi ganska väl vad som ska till för att ta hand om vår fysiska hälsa. Att vi måste motionera, äta bra och vila...och att det i slutändan bara är vi själva som kan ta det ansvaret. Men när det kommer till vår mentala hälsa är bilden inte alls lika tydlig. 


Konsekvenser:

Vi dränerar oss själva helt i onödan genom att leva och arbeta hjärn-oschysst. I vår okunnighet låter vi dessutom hjärnan styra allt för mycket (och inte alltid till vårt bästa), gå på autopilot alltför ofta samtidigt som vi felprogrammerar den till att bli otålig, rastlös och hela tiden vilja byta fokus.

Mental träning:

Genom vår mentala träning uppgraderar vi ditt mentala operativsystem så att det är mer kompatibelt med den tid vi lever i. Det sägs att hjärnan är ett 50 000 år gammalt koncept som vi nu äntligen fått manualen till! Den har vi läst. Och genom vår träning lär vi dig förstå, hantera och ta ansvar för ditt mentala välbefinnande...precis som du gör för ditt fysiska.

Skärmavbild 2021-05-16 kl. 18.23.23.png
IMG_3617_edited.jpg

MITT LÖFTE TILL DIG:

Mental träning på ett roligt, socialt och innovativt sätt!

Energi-påfyllning: Vi ska vara din personliga inspirationskälla, boosta dig, hålla dig i handen...när livet skaver och när du önskar att växla upp och utvecklas som människa. 

Kul med likasinnade: Vi ska koppla ihop dig med ett fantastiskt nätverk av innergister från alla möjliga branscher. Tillsammans ska vi bana väg för ett roligare, mer humant och mentalt hållbart arbetsliv.

Kunskap och verktyg: Vi ska erbjuda dig ny forskningsbaserad mental träning som utmanar och hjälper dig att lättare komma åt ditt bästa jag.

Återhämtning: Vi ska säkra att du får till återhämtningen i vardagen och lära dig att prestera och må på topp utan att dräneras.

HUR DEFINIERAR VI MENTAL HÄLSA?

Vi utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) definition av mental hälsa:

Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community.

Vi brukar även säga att en mentalt hållbar individ: 

STANNAR UPP i det snabba.

TITTAR INÅT i det ytliga.

TAR MEDVETNA BESLUT i det pressade.

SPRIDER LUGN i det kaotiska.

HITTAR FOKUS i det brusiga.

SER MÖJLIGHETER i motgångarna

UTÖVAR MEDKÄNSLA i det oengagerade.

TÄNKER KOLLEKTIVT i det egocentrerade.

LEVER HÅLLBART i det ohållbara.

Inspirerande bild lånad från LoungePodden.

Skärmavbild 2021-01-21 kl. 15.10.17.png

BÖRJA TRÄNA DU MED!