UPPGRADERA DITT MENTALA OPERATIVSYSTEM

EN REFLEKTIONS-MIKROKURS

Vi är vana vid att regelbundet uppgradera våra datorer och mobiler. Men tänk om vi även kunde uppgradera vårt mentala operativsystem: fixa lite buggar, ta del av nya häftiga funktioner, bli mer kompatible med vår omgivning. Hade inte det varit suveränt? Och vänta, är inte det precis det vi kan uppnå med mental träning?

 
flower-tree-growing-concrete-pavement-16

ALLT SVÅRARE ATT KOMMA ÅT VÅRT BÄSTA JAG...

Vi har aldrig haft så goda förutsättningar för att må bra som vi har idag...ändå tycks allt fler ha allt svårare att komma åt sitt bästa jag i vardagen*. Det handlar inte längre bara om sjukskrivningar utan om alla de människor som varje dag vaknar, går till jobbet, kommer hem utan att prestera eller mår på topp.​

Lite siffror:

 • WHO beräknar att den globala kostnaden för psykisk ohälsa varje år är cirka 1 000 miljarder USD. 

 • 1 miljon svenskar lider av någon form av psykisk ohälsa. ​

 • Psykisk ohälsa kostar mer än all cancer, all diabetes och alla lungsjukdomar – tillsammans.

 • Enligt ny forskning har 42% av medarbetare globalt upplevt en minskad psykisk hälsa sedan Coronapandemin började. 

REFLEKTERA: Håller du med om att vi lever i en tid där allt fler tycks ha svårare att komma åt sitt bästa jag...eller är det kanske tvärtom? Vad baserar du ditt svar på? Om det skulle vara så; gäller detta även dig? Och vad kan denna utveckling bero på tror du?

 
Image by Fas Khan

...VÄRLDEN BEHÖVER VÅRT BÄSTA JAG!

Världen behöver ledare, politiker, eldsjälar, föräldrar, medmänniskor... som kommer åt sitt bästa jag. Detta är inte bara ett mål i sig utan en förutsättning för att vi ska blomma som individer, företag och samhälle. Mår vi inte bra varken kan, vill eller orkar vi engagera oss i oss själva och den värld vi lever i.

 
Image by Alice Dietrich

LET'S GET CREATIVE!

Nu låtsas vi att...

P.g.a. av den rådande situationen i världen så har Världshälsoorganisationens (WHO) bestämt sig för att genomföra historiens hittills största uppgradering av det mänskliga mentala operativsystemet. 


Denna  uppgradering är tänkt att:

 • göra oss mer kompatibla med den tid vi lever i.

 • fixa alla buggar och ge oss nya uppdaterade mentala verktyg för att lättare hantera och frodas i den komplexa vardagen.

 • ge oss bättre prestanda så att våra hjärnor är mer i synk med den utveckling som sker runt om oss.

 • säkerhetsuppdatera oss så att vi står mer mentalt rustade och skyddade mot allt det brus som vill hijacka vår uppmärksamhet.


Och nu behöver de din hjälp, kära innergist:


Vilka emotionella och mentala egenskaper anser du bör ingå i denna uppgradering? Vilket mindset, vilka förhållningssätt, vilka mentala verktyg skulle du själv och världen behöva för att frodas och vara ditt bästa potentiella jag i den nya vardagen?

 
Fötter ut genom fönstret

TILLS VI SES...

Om ett par veckor ses vi runt den digitala lägerelden för att reflektera kring ovan frågeställningar. Det vi kommer fram till kommer att ligga till grund för den framväxande målbild (förebild) vi har för vår träning samt de mentala verktyg vi kommer att utforska på gymmet.

Tills vi ses:

 1. Fundera lite kring ovan frågeställningar. Vilken mental uppgradering skulle du själv och världen behöva?

 2. Om du har tid, titta igenom mina (Trines) 12 förslag på uppgraderingar i träningsrummet (se till att du är inloggad).

 3. Om du orkar: "hissa eller dissa" mina förslag, kommentera eller komplettera med dina egna tankar eller frågeställningar.

 

Subscribe Form

©2021 av Innergi-Labbet AB. Skapat med Wix.com