IMG_5105(1).jpg

OM OSS

Bakom Innergi ligger Lundabolaget Innergi Labbet och dess grundare, slow-aktivisten och innergi-spridaren, Trine Grönlund – en passionerad och driven världsmedborgare som bla. bott och jobbat i New York under 12 år som chef inom IT- och reklambranschen.


För kunders och egen räkning har hon under många år rest jorden runt för att hitta verktyg och förhållningssätt som hjälper oss alla att prestera och må på topp utifrån vårt bästa, hållbara jag. Idag bor hon i Lund och är en eftertraktad och uppskattad föreläsare och business coach på bägge sidor av sundet och runt om i landet.

Mer om Trine

Mer om våra företagspaket

Mer om våra föreläsningar

 
Skärmavbild 2020-12-05 kl. 22.11_edited(1).jpg

INNERGI LABBET

Vi vill öka medvetenheten kring den mentala hållbarheten på arbetsplatsen och i samhället i stort.

Genom vårt arbete vill vi vara med och:

  1. INDIVIDEN: Öka den högpresterande individens förmåga att förstå, hantera och ta ansvar för sin mentala hållbarhet…uppgradera det mentala operativsystemet!

  2. NÄRINGSLIVET: Skapa förutsättningar för en mer human och hållbar företagskultur…där ledare och medarbetare presterar och mår på topp utan att dräneras.

  3. REGIONEN: Hjärn-optimera, innergi-certifiera och mentalt hållbarhets-positionera den region vi agerar i.

  4. VÄRLDEN: På uppmuntran av FN och WHO öka förståelse kring den mentala hälsan. Detta ser vi inte bara som ett mål i sig utan som en förutsättning för hållbar utveckling överlag. Mår vi inte bra varken kan eller orkar vi engagera oss i den värld vi lever i.


Är du sugen på att sprida bra innergi tillsammans med oss så hör av er.

VÅR VISION

"Genom vårt arbete ska vi skapa förutsättningar för ett mer hjärnsnällt och hållbart arbetsliv…och därmed en värld med fler engagerade, glada och medvetna medmänniskor och medarbetare. En win-win-win för samhälle, näringsliv och individ”. 

Vi ska göra mental träning folkligt! Tillsammans med likasinnade vill vi bidra till FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling genom att göra den mentala träningen till en naturlig del av vår vardag.

LÄGERELDEN I VÅRT DNA

En stor del av vår undervisning äger rum kring den digitala- eller urbana lägerelden. Här berättar vår grundare varför:

”Efter att ha jobbat non-stop under hela IT-bubblan i New York sprang jag, likt många andra, rakt in i den famösa ”väggen”. Där det tidigare fanns energi, drivkraft och längtan efter ”att göra”, återstod det plötsligt endast trötthet, tunga tankar och längtan efter att ”ha gjort”.

I ett försök att reda ut vad som hänt och hitta vägen framåt började jag hyra in mig på nattklubbar runt om på Manhattan som jag omvandlade till ”urbana lägereldar”. Jag bjöd in vänner, kollegor och kunder till kvällar jag kallade för ”Confessions from a workaholic around the campfire”. Och där i skuggan av IT-bubblan – runt den urbana lägerelden – skrattade, grät och brainstormade vi oss fram till nya hållbara vanor och förhållningssätt.

Idag, nästan 20 år senare, är ämnet tyvärr än mer aktuellt. Därför tänder jag nu nya lägereldar runt om i Sverige och online. Jag hoppas att få hälsa just dig välkommen in i värmen framöver.”

Trine

InnergiILund_CityCamp(1).jpg

INNERGI TEAMET

120748598_10157539335232997_301041354876
14316874_1126287460752746_73486905789659
33774695_1950142818343750_46009958620075
Ska%CC%88rmavbild%202020-12-07%20kl.%2000.25_edited.jpg

TRINE GRÖNLUND

Grundare och innnergi-spridare

KLARA BUNSE

Medlemskoordinator

ANDERS WIKSTRÖM

Affärsutveckling

ITURN

Innergi Malmö